Lukas schildermedium 2

Medium 2 van Lukas is bestemd om te mengen met langzaam drogende harsolieverf. Dit schildermedium verlengt de droogtijd van zuivere olieverf en is daardoor goed bruikbaar voor nat-in-nat technieken. Verhoogt de glans en de diepte van de verflaag. Verkrijgbaar in een fles van 125ml of een blik ... Meer
inclusief 21% BTW (6% BTW voor boeken) .
Lukas schildermedium 2, fles 125ml
GHS02 - Ontvlambaar GHS07 - Schadelijk GHS08 - Schadelijk voor de gezondheid GHS09 - Milieugevaarlijk GEVAAR
H226 H315 H319 H317 H373 H304 H411
Art.No.: 20281
Niet op voorraad.
125 ml
basisprijs 100 ml: 9,56 €
  11,95 €
Een alarm voor beschikbaar artikel creëeren

Graag zullen wij u meteen een bericht sturen zodra dit product weer beschikbaar is. A.u.b. hiervoor uw e-mailadres invullen.


Lukas schildermedium 2, blik 1L
GHS02 - Ontvlambaar GHS07 - Schadelijk GHS08 - Schadelijk voor de gezondheid GHS09 - Milieugevaarlijk GEVAAR
H226 H315 H319 H317 H373 H304 H411
Art.No.: 20282
Direct leverbaar.
1000 ml
basisprijs 100 ml: 3,75 €
  37,50 €

Legende
GHS02 - Ontvlambaar
GHS02 - Ontvlambaar
GHS07 - Schadelijk
GHS07 - Schadelijk
GHS08 - Schadelijk voor de gezondheid
GHS08 - Schadelijk voor de gezondheid
GHS09 - Milieugevaarlijk
GHS09 - Milieugevaarlijk
H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H373 Kann schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Medium 2 van Lukas is bestemd om te mengen met langzaam drogende harsolieverf. Dit schildermedium verlengt de droogtijd van zuivere olieverf en is daardoor goed bruikbaar voor nat-in-nat technieken. Verhoogt de glans en de diepte van de verflaag.

Verkrijgbaar in een fles van 125ml of een blik van 1L. Prijs per stuk.

Producten op de pagina 362 van de algemene catalogus.
Een beoordeling schrijven
Er zijn nog geen beoordelingen voor dit product.

Cookies garanderen de goede werking van onze website. Gelieve op „OK“ te klikken om het gebruik van cookies te aanvaarden. Meer hierover.

 

OK