SENNELIER schilferijvernis, satiné vernis voor olieverf

Zijdematte, snel droogende slotvernis van Sennelier op basis van kunsthars. Bescrijving product schilderijvernis van Sennelier : kleurloze, gesatineerde verffilm zeer bestendig transparate kleurweergavce, niet reglekterend droogt snel op niet vergelend laat zich verdunnen met terpentijn... Meer
inclusief 21% BTW (6% BTW voor boeken) .
SENNELIER schilferijvernis, satiné vernis voor olieverf, fles 75ml
Art.No.: 24649
Direct leverbaar.
GHS02 - Ontvlambaar GHS07 - Schadelijk GHS08 - Schadelijk voor de gezondheid GHS09 - Milieugevaarlijk
GEVAAR H226 Ontvlambare vloeistof en damp. H302 Schadelijk bij inslikken. H312 Schadelijk bij contact met de huid. H332 Schadelijk bij inademing. H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H315 Veroorzaakt huidirritatie. H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  8,75 €
100 ml: 11,67 €

SENNELIER schilferijvernis, satiné vernis voor olieverf, fles 250 ml
Art.No.: 24870
Direct leverbaar.
GHS02 - Ontvlambaar GHS07 - Schadelijk GHS08 - Schadelijk voor de gezondheid GHS09 - Milieugevaarlijk
GEVAAR H226 Ontvlambare vloeistof en damp. H302 Schadelijk bij inslikken. H312 Schadelijk bij contact met de huid. H332 Schadelijk bij inademing. H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H315 Veroorzaakt huidirritatie. H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  18,50 €
100 ml: 7,40 €

Zijdematte, snel droogende slotvernis van Sennelier op basis van kunsthars.

Bescrijving product schilderijvernis van Sennelier:

  • kleurloze, gesatineerde verffilm
  • zeer bestendig
  • transparate kleurweergavce, niet reglekterend
  • droogt snel op
  • niet vergelend
  • laat zich verdunnen met terpentijn
  • droge vernislagen verwijderbaar met f terpentijn of terpentijnolie

Schilderijvernis van Sennelier biedtuurzame bescherming van een olieverfschilderij (slotvernis)

Producten op de pagina 371 van de algemene catalogus.
Een beoordeling schrijven
Er zijn nog geen beoordelingen voor dit product.

Cookies garanderen de goede werking van onze website. Gelieve op „OK“ te klikken om het gebruik van cookies te aanvaarden. Meer hierover.

 

OK