AMSTERDAM Acrylvernis mat 115

AMSTERDAM Acrylvernis mat 115 is ideaal geschikt voor bescherming van acrylverf schilderijen. Laat een mat oppervlak ontstaan. De slotvernis in verschillende hoeveelheden verkrijgbaar, in flacon of spuitbus. Meer
inclusief 21% BTW (6% BTW voor boeken) .
AMSTERDAM Acrylvernis mat 115, 75 ml
GHS02 - Ontvlambaar GHS07 - Schadelijk GHS09 - Milieugevaarlijk
WAARSCHUWING
H226 H315 H319 H317 H336 H411
Art.No.: 49833
Direct leverbaar.
75 ml
basisprijs 100 ml: 9,27 €
  6,95 €

AMSTERDAM Acrylvernis mat 115, 250 ml
GHS02 - Ontvlambaar GHS07 - Schadelijk GHS09 - Milieugevaarlijk
WAARSCHUWING
H226 H315 H319 H317 H336 H411
Art.No.: 49834
Direct leverbaar.
250 ml
basisprijs 100 ml: 6,60 €
  16,50 €

AMSTERDAM Acrylvernis mat 115, 1000 ml
GHS02 - Ontvlambaar GHS07 - Schadelijk GHS09 - Milieugevaarlijk
WAARSCHUWING
H226 H315 H319 H317 H336 H411
Art.No.: 49836
Direct leverbaar.
1000 ml
basisprijs 100 ml: 3,90 €
  39,00 €

AMSTERDAM Acrylvernis mat 115, 400 ml spuitbus
GHS02 - Ontvlambaar GHS07 - Schadelijk
GEVAAR
H222 H229 H336 H412 EUH066
Art.No.: 49835
Direct leverbaar.
400 ml
basisprijs 100 ml: 3,63 €
  14,50 €

Legende
GHS02 - Ontvlambaar
GHS02 - Ontvlambaar
GHS07 - Schadelijk
GHS07 - Schadelijk
GHS09 - Milieugevaarlijk
GHS09 - Milieugevaarlijk
H222 Zeer licht ontvlambare aerosol.
H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H229 Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
EUH066 Herhaalde blootstelling kann een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Prachtige slotvernis. AMSTERDAM Acrylvernis mat 115 - overzicht productdetails:

  • aanbrengen na dat de acrylverf volledig droog is (met een normale dikte van de verflagen gedurende ca. 4 - 5 dagen)
  • voor gebruik goed schudden
  • korte drogingstijd (vernislaag is na een paar uur al droog)
  • vergeelt niet
  • laat een mat oppervlak ontstaan
  • met terpentijn vervanger verwijderbaar (ook penselen met terpentijn vervanger te reinigen)
  • droge vernislagen zijn met terpentijnvervanger verwijderbaar
Producten op de pagina 366 van de algemene catalogus.
Een beoordeling schrijven
Er zijn nog geen beoordelingen voor dit product.

Cookies garanderen de goede werking van onze website. Gelieve op „OK“ te klikken om het gebruik van cookies te aanvaarden. Meer hierover.

 

OK