SCHMINCKE® mastiekvernis

Natuurhars vernis voor olieverf schilderijen gemaakt van een extra lichte Chios mastiek. Deze mastiekvernis droogt zijdeglanzend op, is nauwelijks vergelend, en te verdunnen met terpentijnolie. Schmincke mastiekvernis is verkrijgbaar in een 60 ml fles. Prijs per fles. Meer
inclusief 21% BTW (6% BTW voor boeken) .
SCHMINCKE® mastiekvernis, fles 60ml
Art.No.: 20827
Direct leverbaar.
GHS02 - Ontvlambaar GHS07 - Schadelijk GHS08 - Schadelijk voor de gezondheid GHS09 - Milieugevaarlijk
GEVAAR H226 Ontvlambare vloeistof en damp. H302 Schadelijk bij inslikken. H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H312 Schadelijk bij contact met de huid. H315 Veroorzaakt huidirritatie. H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H332 Schadelijk bij inademing. H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  21,80 €
100 ml: 36,33 €

Natuurhars vernis voor olieverf schilderijen gemaakt van een extra lichte Chios mastiek. Deze mastiekvernis droogt zijdeglanzend op, is nauwelijks vergelend, en te verdunnen met terpentijnolie.

Schmincke mastiekvernis is verkrijgbaar in een 60 ml fles. Prijs per fles.

Producten op de pagina 9998 van de algemene catalogus.
Een beoordeling schrijven
Er zijn nog geen beoordelingen voor dit product.

Cookies garanderen de goede werking van onze website. Gelieve op „OK“ te klikken om het gebruik van cookies te aanvaarden. Meer hierover.

 

OK